Vabatahtlikud

Ootame kõiki särasilmseid, aktiivseid ja ausaid inimesi turniiril osalema vabatahtlikutena. Korraldusmeeskonna poolt tagatakse päeva vältel soe söök, meeldiv kollektiiv, austus töötegija vastu ja uued tutvused. Samuti on kõikidel
vabatahtlikel võimalus osaleda tasuta lõppbanketil ning olla soovi korral korraldaja ka järgmistel spordiüritustel. Abilistele vanus ei ole määrav – tähtis on osavõtt ja oma panuse andmine ürituse sujuvaks läbiviimiseks!

Vabatahtlike ülesanded turniiril:

  • Väljakute ettevalmistus
  • Võistkondade vastuvõtmine ja registreerimine
  • Väljakutelt tulemuste toomine ja edastamine
  • Võistkondadega suhtlemine ja abistamine
  • Afterparty ettevalmistus
  • Muud jooksvad ülesanded